Privacy & Cookies

Privacyverklaring B&B Roodbeekerhof

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website B&B Roodbeekerhof en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG stellen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Het doel van het opslaan van jouw persoonsgegevens is een aanvraag voor reservering dan wel boeking voor een overnachting.
De gegevens die jij ons toestuurt worden bewaard zolang de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw reservering. Jouw emailadres wordt incidenteel gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief indien jij je persoonlijk voor de nieuwsbrief heeft aangemeld.

Links naar externe websites

Op onze website zijn een aantal links naar websites van organisaties in de toeristenbranche te vinden. De eigenaar van website B&B Roodbeekerhof kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Google Analytics

Wij werken met Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Jij kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen jou er echter op dat jij in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

AVG – jouw persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing voor elke organisatie die gegevens van personen in een bestand bewaart.
Ook B&B Roodbeekerhof is zo’n organisatie.
Nu beheert en bewaart B&B Roodbeekerhof enkel eenvoudige persoonsgegevens van haar gasten zoals naam en woonplaats, (incidenteel)adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) doch ook dan moet aan de regelgeving voldaan worden. Bij het boeken van jouw reservering voor overnachting ga jij daarmee akkoord.

Wat betekent dit concreet?

  • Alleen eenvoudige persoonsgegevens van gasten (zoals naam, woonplaats, (incidenteel) adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres) worden door de eigenaar van B&B Roodbeekerhof verwerkt en beheerd.
  • De persoonsgegevens worden digitaal bewaard op een laptop die enkel door de eigenaar van B&B Roodbeekerhof wordt beheerd en gebruikt.
  • Omdat B&B Roodbeekerhof niet kan werken voor haar gasten, zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens (bijvoorbeeld om een reservering in orde te maken, een nieuwsbrief te sturen, toeristenbelasting af te dragen etc.) vormt die noodzaak een voldoende grondslag in de AVG om de persoonsgegevens te gebruiken.
  • Uitsluitend de eigenaar van B&B Roodbeekerhof maakt van tijd tot tijd gebruik van de persoonsgegevens en heeft daar toegang toe.
  • B&B Roodbeekerhof heeft de plicht om deze gegevens zeven jaar voor de Belastingdienst te bewaren.
  • Jij hebt altijd het recht om de eigenaar van B&B Roodbeekerhof te vragen welke persoonsgegevens van u in ons systeem staan en welke eventueel verwijderd dienen te worden.

Heb je vragen over de AVG of andere vragen over dit onderwerp, info@roodbeekerhof.nl of spreek de eigenaar aan.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring.

Wij behouden ons het recht voor deze verklaringen aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd